etk.fi
Lantbruksföretagare och stipendietagare | ETK
Lantbruksföretagare är försäkrade enligt en egen pensionslag LFöPL-pensionsförsäkringen är arbetspensionsförsäkringen för lantbruksföretagare. LFöPL omfattar lantbruksföretagare, dvs. jordbrukare, skogsbrukare, fiskare och renskötare som bor i Finland som är jordbrukare, skogsbrukare, fiskare eller renskötare är egenföretagare är 18–69 år gamla (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för …