etk.fi
Pensionstagare | ETK
Statistik över pensionstagare Pensionsskyddscentralen producerar Finlands officiella statistik om pensionerna. Statistiken bygger huvudsakligen på arbetspensionssystemets registeruppgifter. Statistiken över pensionstagarna i Finland innehåller uppgifter om samtliga arbetspensions- och folkpensionstagare, nypensionerade och pensionsutgiften. Uppgifter om pensionstagare bosatta i Finland och pensionstagare bosatta utomlands framställs separat. Denna statistik produceras i samarbete med FPA. Statistiken Arbetspensionstagare i Finland ger en …