etk.fi
Pääoma-arvokertoimet | ETK
Käsikirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia. Uudistetun kirjan laskentakaavoissa otetaan huomioon 31.12.2016 voimaan tullut TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen uusi kaksiosaisen kuolevuusperusteen mukainen kuolevuusmalli. Käsikirjassa kerrotaan, miten pääoma-arvokertoimet lasketaan eri eläkelajeissa. Mukana ovat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet sekä hautausavustus. Esimerkkien muodossa näytetään, miten pääoma-arvokertoimia käytetään muun muassa rahastoitavien vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa. Lisäksi uudistettu kirja sisältää ohjeet pääoma-arvokertoimien …