etk.fi
Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2017–2018 | ETK
Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkemuotojen kehitystä vuoden 2018 loppuun mennessä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijoita ja eläkkeitä kuvataan kahden ensimmäisen vuoden ajalta. Työuraeläkkeestä esitetään ensimmäisen vuoden keskeisimmät tilastoluvut. Tilaston kotisivu: Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus