eticen.it
Odgovornost v pametnih mestih
Pametna mesta se iz teoretičnih okvirjev vse bolj prelivajo v resničnost. Na vseh koncih sveta se namreč različni akterji lotevajo digitalizacije urbanih središč, pri katerih pa se poleg tehničnih težav srečujejo tudi s trkom dveh nasprotujočih se funkcij mesta - varovanje zasebnosti in vseprisotna tehnologija, ki je priklopljena na splet. V sredini oktobra so tako