eticaretdergisi.com
İş Hayatında Skype'nin Yeri | E-Ticaret Dergisi
Özellikle iş görüşmelerinin Skype üzerinden yapılması, iş dünyası için büyük bir avantaja dönüşmüş durumda.