etfsverige.se
Nordiska ETF-marknaden mars 2019 - ETFSverige.se
Nordiska ETF-marknaden mars 2019 Under mars uppgick ETF-handeln till ca 10,6 Mdr SEK (8,4 Mdr SEK i februari) varav ca 8,5 Mdr SEK