etfsverige.se
Vad är ett LEI-nummer? - ETFSverige
Den som är intresserad av värdepappershandel har kanske stött på begreppet LEI-kod eller LEI-nummer. Förkortningen står för Legal Entity Identifier och är en identifieringskod för aktörer på värdepappersmarknader världen över. Koden är globalt igenkänd och syftet med den är att identifiera de företag som är delaktiga i en transaktion med värdepapper. Det är alltså obligatoriskt för företag som handlar med derivat och andra emittenter av finansiella instrument att ansöka om och bli tilldelad en LEI-kod. GLEIF LEI-koder utfärdas av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) som är en icke vinstdrivande organisation baserad ...