eswinoujscie.pl
Straż graniczna - Kolejne nakazy opuszczenia Polski - Świnoujście w sieci www.eswinoujscie.pl
Kolejne nakazy opuszczenia Polski 25 obcokrajowców przebywało bądź pracowało w Polsce nielegalnie – wynika z ustaleń funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy przeprowadzili w ostatnich dniach kolejne kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. W 16 przypadkach powodem wydania decyzji zobowiązujących do powrotu był fakt, że cudzoziemcy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu. Inne …