esculine.nl
Waarom Health Analytics de zorg kan veranderen
De komende kabinetsperiode wordt er bezuidingd op zorg. De inzet van eHealth wordt gestimuleerd. Health Analytcis helpt de zorg regie te houden.