escola-bertran.cat
Diari de Sabadell: publicades les “Cartes al director” dels alumnes de 4rt d’ESO
Aquest passat dissabte 12 de gener, en l’edició núm 119 del Diari de Sabadell, van aparèixer publicats alguns dels escrits redactats pels alumnes de 4t d’ESO a l’apartat “Ca…