escola-bertran.cat
1r d’ESO fa una pràctica sobre les estructures
Cada grup havia de dissenyar i crear una estructura fent servir tan sols paper i cinta adhesiva de tal forma que l’estructura creada aguantés el pes d’una persona asseguda. Si cliqueu damunt …