ertegaa.com
ادراک | مراحل ادراک | خطاهای ادراکی | ادراک چیست
ادراک, مراحل ادراک, مقاله ادراک, ادراک نادرست, خطاهای ادراکی | ادراک، تفسیر ذهن ما از واقعیت حال آنکه اختلاف در ادراک، دریافت هر فردی از یک واقعیت واحد است