erfgoedinspectie.nl
Cultuurgoederen
De Erfgoedinspectie heeft een taak op het gebied van de bescherming en het behoud van cultureel erfgoed, zoals schilderijen en beelden. Ook houdt ze toezicht op de naleving van internationale verdragen. Uitvoervergunningen voor cultuurgoederen zijn pas geldig na een akkoord van de Erfgoedinspectie.