erfgoedinspectie.nl
Monitor monumenten en archeologie 2017-2018 benchmark gemeenten
Tweejaarlijks worden alle Nederlandse gemeenten door de Erfgoedinspectie bevraagd over monumenten en archeologie.