erfgoedinspectie.nl
Archeologie, is opgraven verboden?
Het doen van archeologische opgravingen is verboden. Alleen organisaties die een certificaat daartoe hebben, mogen opgravingen uitvoeren.