erfgoedinspectie.nl
Veel aandacht voor publieksbereik bij gemeentelijke archeologische depots
Gemeentelijke depots lopen voorop in het onder de aandacht brengen van archeologisch erfgoed bij een breed publiek. In vergelijking met provinciale depots zijn de bezoekersaantallen indrukwekkend. Zij zijn echter minder goed toegerust voor wat betreft het behoud en de ontsluiting van vondstmaterialen en analoge documentatie.