erdincbal.com
Taksimler | Neyzen Erdinç Bal & Neyzenler Konağı
Taksim, emprovize (improvisation) yani doğaçlama bir icra şeklidir. Türk saz icracılığında çok önemsenmiş, çalgıda (enstrüman)