erdemcirik.org
Dijital Pazarlama Nedir?
Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte pazarlama alanında da farklılıklar yaşanmıştır. Günümüzde pazarlama iki ana koldan yapılmaktadır. Bunlardan biri geleneksel pazarlama iken diğeri ise dijital pazarlamadır. Peki, tüm firmaların arkasında olduğu dijital pazarlama nedir? Dijital ortam üzerinden şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazarlama yoluna dijital pazarlama denir. İnternet ve sosyal medya üzerinden yapılan pazarlamalar şirketlerin Pazar payları üzerinde büyük etkiler yaratmakta ve müşteri hacmini de genişletmektedir. İnternetin bu denli yaygınlaştığı bir dönmede yaşıyorken geleneksel pazarlama yönteminin de geride kaldığı oldukça açık. İnsanların ortalama yarısı günde aktif bir şekilde internet kullanıyor. İnternet başında geçirile zamanların da en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için dijital pazarlama en uygun ortamı oluşturuyor. E-ticaret sitelerinin kullanıcılar tarafından sürekli aktif durumda olması ise markaların sosyal medyalarda duyulma oranını önemli bir duruma