equitacioforlife.com
Formant persones: teoria i aplicació - Equitació for life
Teràpia amb cavalls, Equinoteràpia, Teràpia assistida amb cavalls? No importa el nom que li donis, l'important és el concepte: l'art de viure en equilibri.