equitacioforlife.com
Teràpia o formació emocional amb cavalls - Equitació for life
La por és una de les emocions més bàsiques de l’ésser humà, una resposta natural davant del perill. És una emoció que compleix un paper fonamental: ajudar-nos a sobreviure. Però aquesta mateixa emoció té una altra cara, una cara que s’expressa en el nostre dia a dia limitant-nos i no deixant-nos ser el que ens agradaria ser.