episcopalresurrection.org
Yon Jès Komemorasyon pou Legliz la
Ki sa ki se yon Jès Komemorasyon pou Legliz la? Nan sèten moman nan lavi nou, manm Episcopal Church (Legliz Episkopal) yo reyini tout ansanm pou n mande moun Legliz yo ak lidè l yo pou yo konprann ...