enplan.si
Stanovanjska hiša Spodnje Gorje pri Bledu
Opis projekta: Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt z manjšim frizerskim salonom. Objekt bo obsegal pritličje in mansardo in bo nadkrit z dvokapno streho v naklonu 45 stopinj. (sleme bo potekalo v smeri JV-SZ), del objekta, ki bo v funkciji frizerskega salona bo nadkrit z ravno streho. Ob objektu bo, kot del stanovanjskega objekta,