eneteia.pl
"Kultura manii" – audycja z dr. hab. Tomaszem Olchanowskim 08.11.2016 - ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia
Monografia jest podróżą po niepokojących wizjach ponowoczesnej globalnej kultury, zdominowanej przez maniakalno-narcystycznego ducha czasu. Synteza duchowości