energypress.net
WP: Konflikt s Iranom smanjio bi izvoz nafte za više od trećinu