energypress.net
U NjemaĨkoj zakon o integraciji izbjeglica