energypress.net
Siemens zaustavlja proizvodnju plinskih turbina