energypress.net
Shell vezuje plaće djelatnika za smanjenje emisija CO2