energypress.net
Prema ženskim političkim pravima Hrvatska vrlo blizu Saudijske Arabije