energypress.net
Najveća europska termoelektrana napušta ugljen?