energypress.net
Nafta skońćila osam posto zbog Sirije i pada zaliha