energypress.net
Kurz: Europa bi trebala odustati od dosadašnje migrantske politike