energypress.net
Kriza u Venezueli podigla cijenu nafte