energypress.net
Konferencija Dobra energija na otoku Visu, donosimo naglaske