energypress.net
Hoće li INA ući u konzorcij za Petrokemiju, koji su uvjeti Borealisa?