energypress.net
Donald Trump nejasno o tome kada će uslijediti napad na Siriju