energypress.net
Cijene nafte pod pritiskom jańćanja dolara