energypress.net
Bill Gates je i dalje najbogatiji ńćovjek na svijetu