energypress.net
Analiza sastanka sedam najrazvijenijih zemalja na svijetu