energiezivota.com
Rotunda svatého kříže: Vstup do jiné dimenze? | Energie života
Rotunda svatého kříže. Magický střed Prahy. Zde Sat Bhaiové našli vstup do paralelního vesmíru, tady překročil Angelo z Florencie práh