energiezivota.com
Neurony v mozku vydávají pod mikroskopem své tajemství | Energie života
Aby vědci porozuměli, jak fungují neurony v mozku, potřebují poznat jeho části. Přebrat se 80 miliony myších a 86 miliardami lidských neuronů.