energiezivota.com
31 otázek „Co když...“, zpochybňujících naši realitu | Energie života
Co když je náš výukový systém pouhým nástrojem, který nás má vycvičit, abychom sloužili ekonomickému systému? Co když vedení ke slepému následování začalo už v kolébce ukolébavkami černé magie? Co když lékařská marihuana je vlastně [...]