energiekadvies.nl
Overzicht van de acties tegen proefboringen bij Schiermonnikoog
Een overzicht van de activiteiten die resulteerden dat ENGIE besluit om geen proefboringen uit te voeren ten noorden van Schiermonnikoog