emuglx.org
Anime - Grappler Baki (2001) - EmuGlx
Iako je anime idealan vid prevazilaženja limitiranosti igranog filma, mogu se uočiti neke zanimljive sličnosti između te dve grane stvaralaštva. Posebno upada u oči tretman ...