emreipekci.com
Gümrük Müsteşarlığının Görev ve Sorumlulukları
Gümrük müsteşarlığının sorumluluk ve yetkilerini ezbere saymaktansa kanunlarla belirlenmiş bu özelliklerini kendimce açıklamam daha doğru olur diye düşünüyorum.