empirix.no
Solid krigshistorie, uklart helteportrett – Empirix
Operasjon Muskedunder, den andre boken i John Jamtlis Sabotør-serie, er bedre på spenning og fakta enn på psykologi.