empirix.no
En studie i det monotone – Empirix
Gissel av Guy Delisle er en ekstremt repetitiv bok, men likevel en tilfredsstillende fortelling som føles annerledes enn mye annet.