empirix.no
En arabisk oppvekst – Empirix
Fremtidens araber byr på en oppvekstskildring deilig fri for i-landsproblemer og selvgransking.