emmastorris.eu
het echte verhaal achter de zondeval uit de bijbel; zonde bestaat niet
Zonde bestaat niet. Het echte verhaal van de zondeval gaat over iets heel anders, namelijk het verlies van onze natuur omdat ons brein de overhand kreeg