emblas.se
En kontinent som försvann. • Emblas
Kan en kontinent som sägs vara större än Libyen och mindre Asien tillsammans, plötsligt sjunka ner i havet? Och förutom det, kan en civilisation som sades vara den mäktigaste av alla också den försvinna helt spårlöst, utan att lämna några …